HDDGuarder.skFirmy a organizácie

V dnešných časoch väčšina podnikových systémov je vyvinutá na základe multiúrovňovej architektúry ako napríklad ERP,CMR... teda Klient - Server alebo Klient -Aplikačný server- Databáza pričom dáta aplikácií sú ukladané na servery a programy na strane Klienta komunikujú cez užívateľské prostredie. Vždy sa nájde nejaký užívateľ klient, ktorý chtiac nechtiac zapríciní alebo svojou neodbornosťou alebo nepozornosťou občas pád systému. Preto riadiaci IT pracovníci vždy hľadajú cesty, ako minimalizovať nefunkčnosť systémov a aj samotné náklady na správu a obnovovanie funkčnosti systému. Karty HDDGuarder sú perfektným riešením pre tieto multiúrovňové podnikové systémy. Stačí raz nainštalovať HDDGuarder kartu do klientského PC a program beží bezpečne a hladko. Ak by sa aj prihodila niejaká chyba , užívateľ jednoduchým reštartom obnoví funkčnosť svojho PC a celého systému. Týmto minimalizujete vyťaženosť svojích administrátorov siete a čo je najpodstatnejšie môžete zamedziť aby počítače práve vo Vašej sieti neboli súčasťou botnet sieti!!!

Príklad: Firmy zaoberajúce sa vedením a spracovaním účtovníctva iste vedia že pre počítače, ktoré spracúvajú účtovné doklady je určité riziko mať priame pripojenie k internetu. Ale na druhej strane je potrebné, aby účtovník mal prístup k určitým informáciam aj z internetu. V takomto prípade po inštalácii PCI kariet HDDGuarder je možné v LAN sieti pristupovať z PC, ktorý nemá prístup k internetu na vzdialenú obrazovku PC , ktorý pristup na internetu má, využívať jeho všetok nainštalovaný softvér , teda aj prehliadač s vedomím, že PC , na ktorom beží účtovný softvér je v 100% bezpečí pred hrozbami z internetu. Ušetríte za harvérovy firewall, jeho odborne náročný servis, poplatky za antivírový softvér atď. nehovoriac o tom, že iba pri použití HDDGuarder kariet máte 100% istotu, že Váše PC v podnikovej sieti neohrozí žiaden vírus. Pri minimálnej počiatočnej investícii bez ďalších nákladov za upgrade vyriešíte navždy zabezpečenie a neustálu funkčnost Vaších PC vo firme. Aj v tomto prípade platí, že existujú aj softvérové riešenia, ktoré dokážu to čo je tu popísané, teda vzdialenu správu PC , ale s jedným podstatným rozdielom, že každý softvér vzdialenej správy PC je funkčný iba za podmienky , že je funkčný operačný systém. HDDGuarder rieši tieto veci komplexne!

Pre PC v podnikových organizáciach , v štátnej správe , pre banky a bezpečnostné zložky doporučujeme: HDDGuarder Pro 2+. Vprípade záujmu sme ochotní demonštračne predviesť inštaláciu systému v PC , prípadne predvedieme test bezpečnosti systému,ktorý si má možnosť zákazník sám vybrať a odskúšať. Zaručujeme 100% zabezpečenie Vaších PC bez časového obmedzenia a rôznych ďalších finančných nákladov na upgrade a podobne.

U nás ponúkame už nakonfigurované PC pre organizácie Office Guarder !

Späťwww.hddguarder.sk | MCS - Machinery Consulting Service | optimalizované pre Firefox | Firefox 3