Študovne a knižnice

Podobne ako v prípade uplatnenia v iných organizáciách aj knižnice a študovne dnes využívajú multiúrovňové architektúry. Dáta sú bezpečne uložené na dátových serveroch a klientské počítače v knižnici, alebo študovni, slúžia len na prístup do týchto databáz , prípadne majú prístup aj do globálnej siete Internet. K počítačom v knižniciach a študovniach má prístup veľmi veľa ludí na rôznej úrovni ovládania PC, preto tieto počítače, by mali byť chránené nielen z vonku, ale aj pre prípad neodbornej manipulácie so systémovými súbormi samotného operačného systému. Pre tento prípad ideálne poslúži HDDGuarder tým, že uzamkne celú partíciu disku, kde je nainštalovaný operačný systém a nedovolí ani násilným spôsobom meniť a dopĺňať súborý na tomto disku, či už samotnému užívateľovi, alebo novému virusu a iným ešte nepoznaným škodlivým kódom. Ďalším bezpecnostný prvkom, hlavne pre užívateľov týchto počítačov je, že neostávajú naozaj žiadne stopy po používaní PC (žiadne stopy v log. súboroch systému, prehliadača, a všetkych nainštalovaných aplikacií). Výborným doplnkom je v tomto prípade tiež plná sieťová administrácia ,kde administrátor z jedného miesta dokáže všetky klientské PC v sieti , vypnúť-zapnúť, reštartovať, doinštalovať nový softvér, alebo aplikácie, prípadne zo vzdialeného miesta napríklad reinštalovat celý Windows. Okrem samotného PC je chránený a uzamknutý tiež BIOS, CMOS, a bootovací sektor. Takto zabezpečené PC zaručuje jeho plnú neustálu funkčnosť bez nutnosti vynakladania prostriedkov na správcov siete, iných servisných špecialistov, alebo aspoň odbremení správcu siete od veľakrát malicherných riešeni opráv systému.