Súťaž o 300 EUR !!!

Týmto ponúkam dar vo výške 300,-EUR tomu, kto ako prvý prelomí ochranu jednej z HDDGuarder PCI kariet. Za prelomenie ochrany sa považuje vykonanie zmeny v 32 bitovom operačnom systéme WINDOWS nainštalovanom na HDDGuarderom chránenej partícií v zabezpečenom režime a aktivovanej ochrane CMOS a BIOS tak, aby po reštarte počítača bola táto zmena preukázateľná. Za zmenu sa považuje, kedže ide o narušenie OS WINDOWS, každá zmena ! ( prepis, zmazanie a dopĺnenie hociktorého zo súborov v adresári WINDOWS, zmena v registroch OS, prípadne dopĺnenie nového súboru alebo adresára).

Ponuka platí do konca roka 2009.

Marek Cvengroš


www.hddguarder.sk | MCS - Machinery Consulting Service | optimalizované pre Firefox | Firefox 3